Conditions Générales

Incorrecte of foutieve gegevens

Creativeskills.be onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en voor de gevolgen van elke actie/beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie.

Technische werking van het systeem

Creativeskills.be spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Creativeskills.be kan echter niet garanderen dat de website www.creativeskills.be volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. Creativeskills.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

Indien wij besluiten om de inhoud van onze Algemene Voorwaarden te wijzigen zullen wij deze wijzigingen door middel van een prominente aankondiging op onze website plaatsen. Mocht u op enig moment vragen of zorgen hebben over de Algemene Voorwaarden, aarzel dan niet ons te contacteren via het feedbackformulier.

Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Antwerpen, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen slechts voor die rechtbanken te brengen.