Privacy Policy

Cookies

Als je Creativeskills.be bezoekt worden een aantal cookies op jouw computer geplaatst.

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine pakketjes informatie die een webserver naar een browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Cookies kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het onthouden van loginnaam of instellingen, maar ook voor het vergaren van surfgedrag.

Hieronder een opsomming van deze cookies en waarvoor ze dienen:

Creativeskills.be maakt gebruik van Cloudflare. CloudFlare is een dienst dat websites sneller en veiliger maakt.

The __cfduid cookie is used to override any security restrictions based on the IP address the visitor is coming from. For example, if the visitor is in a coffee shop where there are a bunch of infected machines, but the visitor's machine is known trusted, then the cookie can override the security setting. It does not correspond to any userid in the web application, nor does the cookie store any personally identifiable information. Note: This cookie is strictly necessary for site security operations and can't be turned off.

Meer info: https://support.cloudflare.com

Google Analytics maakt voornamelijk gebruik van directe (first-party) cookies om te rapporteren over gebruikersinteracties op websites van Google Analytics-gebruikers. Deze cookies worden gebruikt om niet-persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan. Directe cookies worden niet gedeeld met meerdere domeinen.

Voor klanten die Google Analytics-advertentiefuncties gebruiken, worden de Google-advertentiecookies gebruikt om functies, zoals remarketing, voor producten zoals AdWords mogelijk te maken in het Google Display Netwerk. Ga voor meer informatie over hoe Google advertentiecookies gebruikt, naar de Veelgestelde vragen over het privacybeleid inzake Google-advertenties. Als u uw instellingen voor deze cookies wilt beheren en zich wilt afmelden voor deze functies, gaat u naar Advertentie-instellingen.

Meer informatie: https://support.google.com/analytics/

_ga: duur 2 jaar Determine which domain to measure, Distinguish unique users, Throttle the request rate, Remember the number and time of previous visits, Remember traffic source information, Determine the start and end of a session, Remember the value of visitor-level custom variables .

_gat duur: 10 minuten, Used to throttle request rate

Meer info: https://developers.google.com/analytics/

Erkent nieuwe sessies/bezoeken. De cookie ontstaat wanneer u een nieuwe sessie opstart en wordt bij de het einde van de sessie gewist.

Deze cookie zorgt ervoor dat je na het inloggen blijft ingelogd.

We nemen jouw privacy serieus

Creativeskills.be verbindt er zich toe nauwgezet de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van de persoonsgegevens na te leven. Deze wetgeving is integraal beschikbaar op de site van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: www.privacy.fgov.be.

Verzamelen en bewaren van gegevens

U hoeft ons geen persoonsgegevens te verstrekken om op onze site naar een job te zoeken.

Creativeskills.be kan eventueel bepaalde persoonsgegevens verzamelen over uw gebruik van onze site, zoals welke rubrieken u bezoekt en tot welke diensten u toegang verkrijgt. Ook gegevens over uw computerhardware of software kunnen eventueel worden verzameld door Creativeskills.be. Deze gegevens kunnen uw IP-adres, browsertype, domeinnamen, tijden van toegang en doorverwijzende website adressen omvatten, maar zijn niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens.

Wij kunnen u soms de gelegenheid bieden om gegevens over uzelf te verstrekken die beschrijvend, cultureel, uw gedrag betreffende, uw voorkeuren en/of lifestyle betreffende zijn, maar de keuze of u deze gegevens wilt verstrekken is uitsluitend aan u. Indien u dergelijke gegevens inderdaad verstrekt geeft u daarmee uw toestemming voor het gebruik van die gegevens in overeenstemming met de regels en praktijken die in deze Verklaring beschreven zijn. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om uw potentiële belangstelling vast te stellen om e-mail of andere mededelingen te ontvangen over bijzondere producten en diensten.

Wanneer u onze faciliteiten gebruikt om een cv op te stellen om op te nemen in onze database van cv's van werkzoekenden, verstrekt u ons persoonsgegevens die wij zullen gebruiken in overeenstemming met deze Verklaring. Wij raden u sterk aan om in uw cv geen gegevens op te nemen betreffende uw (i) raciale of etnische afkomst (ii) politieke opvattingen (iii) filosofische of religieuze opvattingen (iv) lidmaatschap van een vakbond of politieke partij v) lichamelijke of geestelijke gezondheid (vi) seksuele leven of (vii) begane misdrijven of gerechtelijk procedures. Indien uw cv wél dergelijke gegevens bevat stemt u ermee in dat wij deze gegevens bewaren en gebruiken in overeenstemming met deze Verklaring.

Gebruik van uw gegevens door Creativeskills.be

Wij gebruiken de gegevens die wij op de website verzamelen, zowel persoonsgegevens, demografische, collectieve als technische gegevens, ten behoeve van de uitvoering en het beheer van uw registratie, om te antwoorden op eventuele vragen van u, om de website te bedienen en verbeteren, om een positieve gebruikerservaring te bevorderen en om de producten en diensten te leveren die wij aanbieden aan werkzoekenden en werkgevers.

Indien u hiermee hebt ingestemd toen u zich registreerde bij Creativeskills.be of later, of voor zover toegestaan op grond van toepasselijk recht, kunnen wij uw contactgegevens gebruiken om u e-mail of andere mededelingen te zenden betreffende updates op de website, zoals nieuwe vacatures op Creativeskills.be en andere plaatsingen die voor u van belang kunnen zijn.

Bovendien hebt u, wanneer u specifieke opt-ins hebt aangeklikt bij registratie, de keuze om extra mededelingen, informatie en reclame te ontvangen, inclusief maar niet beperkt tot gratis informatieve nieuwsbrieven van Creativeskills.be over onderwerpen die voor u in het bijzonder van belang kunnen zijn, zoals advies over carrièremanagement. Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van toepasselijk recht kunnen wij de gegevens die wij verzamelen ook gebruiken om u te informeren over andere producten of diensten die bij Creativeskills.be of haar gelieerde ondernemingen (zoals hieronder gedefinieerd) verkrijgbaar zijn, of contact met u op te nemen om uw mening te vragen over huidige producten en diensten of potentiële nieuwe producten en diensten die kunnen worden aangeboden.

Wij hebben een rubriek (forum) waar u contact met ons kunt opnemen en feedback kan doorsturen. Wij kunnen deze feedback (zoals succesverhalen) gebruiken voor reclamedoeleinden of om contact met u op te nemen voor meer informatie.

Openbaar maken van gegevens aan anderen

Wij geven geen persoonsgegevens, gecombineerde persoons- en demografische gegevens van u of gegevens over uw gebruik van de website (zoals de gebieden die u bezoekt of de diensten waartoe u toegang verkrijgt) vrij aan derden, behoudens voor zover hieronder bepaald.

  1. Wij kunnen dergelijke gegevens aan derden vrijgeven indien u daarmee instemt. Als u bijvoorbeeld uw cv opvraagbaar maakt, krijgen alle partijen met toegang tot onze opvraagbare cv-database (of kopieën daarvan) toegang tot die database. U kunt uw cv op elk moment niet-opvraagbaar maken.
  2. Wij kunnen dergelijke gegevens openbaren aan bedrijven en personen die wij in dienst hebben om namens ons taken uit te voeren, waaronder bewerkers van gegevens en bedrijven en personen die buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn. De taken die namens ons worden uitgevoerd omvatten het hosten van onze webservers, het analyseren van gegevens, het verlenen van assistentie bij marketing, het verwerken van credit card betalingen en het bieden van klantenservice. Deze bedrijven en personen zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om hun taken uit te voeren, maar zij mogen deze gegevens niet delen met andere derden of deze gegevens gebruiken voor enig ander doel. Wij behouden de controle en verantwoordelijkheid over alle gegevens die op deze wijze gedeeld worden.
  3. Wij kunnen dergelijke gegevens openbaren als wij hiertoe op grond van de wet verplicht worden, of hiertoe door een overheidsinstelling of regelgevende instantie verzocht worden of als wij te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan een wettelijk voorschrift of aan een dagvaarding; (b) de rechten of het eigendom van Creativeskills.be of haar gelieerde ondernemingen te beschermen; (c) een misdrijf te voorkomen of de staatsveiligheid te beschermen; of (d) de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het publiek te beschermen.
  4. Wij kunnen dergelijke gegevens openbaren en overdragen aan een derde die het geheel of een belangrijk deel van het bedrijf van Creativeskills.be verkrijgt, ongeacht of deze verkrijging geschiedt door fusie of aankoop van het geheel of een belangrijk deel van onze activa. Bovendien kan, in geval Creativeskills.be, vrijwillig of onvrijwillig, in een insolventie- of faillissementsprocedure betrokken raakt, Creativeskills.be of haar vereffenaar, bewindvoerder of curator deze gegevens verkopen, in licentie geven of anderszins vervreemden in een door de rechter goedgekeurde transactie. Wij zullen u op de hoogte brengen van de verkoop van het geheel of een belangrijk deel van ons bedrijf aan een derde, hetzij per e-mail hetzij door een duidelijk zichtbare kennisgeving op de site van Creativeskills.be.

Creativeskills.be kan ook samengevoegde anonieme informatie over bezoekers aan haar websites delen met haar klanten, partners en andere derden zodat deze inzicht krijgen in de categorieën van bezoekers aan de site van Creativeskills.be en hoe deze bezoekers de site gebruiken.

Portfolio's & CV's

Aangezien Creativeskills.be een portfoliosite is, bieden wij u de mogelijkheid om uw cv in onze database te zetten. Dit kan op twee manieren:

  1. U kunt uw cv in onze database opslaan, maar niet toestaan dat het opvraagbaar is voor potentiële werkgevers. Niet toestaan dat uw cv opvraagbaar is betekent dat u het kunt gebruiken om online voor een job te solliciteren, maar dat werkgevers en recruteerders geen toegang hebben om ernaar te zoeken via ons cv-database product.
  2. Indien u wel toestaat dat uw cv opvraagbaar is, krijgen alle partijen met toegang tot onze doorzoekbare cv-database (of kopieën daarvan) toegang tot uw cv. U kunt er ook voor kiezen uw cv opvraagbaar te maken, maar uw contactgegevens weg te laten. U moet echter weten dat in dat geval, indien u een bijzondere vaardigheid heeft, een recruteerder u nog steeds zou kunnen identificeren ook zonder dat uw contactgegevens vermeld staan. Als u echter liever niet geïdentificeerd wordt kunt u beter geen specifieke vaardigheden of details opnemen waardoor u geïdentificeerd zou kunnen worden.

Wij proberen de toegang tot onze doorzoekbare cv-databases (of kopieën daarvan) te beperken tot betalende werkgevers, recruteerders, werving- en selectie managers, headhunters en personeelsfunctionarissen, en te reserveren voor instellingen voor wetshandhaving en staatsveiligheid, maar wij kunnen niet garanderen dat andere partijen geen toegang zullen krijgen tot deze database. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik dat gemaakt wordt van cv's door derden die toegang krijgen tot deze cv's terwijl zij zich in onze doorzoekbare database bevinden.

U kunt op elk moment uw cv uit onze doorzoekbare database verwijderen door in te loggen en in het controlepaneel op 'sluit account' te klikken. Het blijft echter mogelijk dat werkgevers, recruteerders en anderen die betaald hebben voor toegang tot die database of om een kopie van die database te verkrijgen, en partijen die op een andere wijze toegang hebben verkregen tot de database, een kopie van uw cv in hun eigen bestanden of databases bewaard hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het bewaren, het gebruik of de privacy van cv's of profielen in deze gevallen.

Wanneer u ons gegevens van een referentie opgeeft is het uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat deze persoon weet dat u zijn/haar gegevens hebt doorgezonden en schriftelijk aan u toestemming heeft gegeven om dit te doen.

Gebruik van web beacons

Creativeskills.be webpagina's kunnen elektronische afbeeldingen bevatten, de zogenaamde web beacons (ook wel genoemd single-pixel gifs) die ons in staat stellen het aantal gebruikers dat deze pagina's bezocht heeft te tellen en co-branded diensten te leveren. Web beacons worden niet gebruikt om toegang te krijgen tot uw persoonlijk identificeerbare gegevens op Creativeskills.be; zij zijn een techniek die wij gebruiken om gecombineerde statistieken over het gebruik van onze website te compileren.

Web beacons verzamelen slechts een beperkte set van informatie, waaronder een cookienummer, tijd en datum van een pageview, en een beschrijving van de pagina waarop de web beacon geplaatst is.

Omdat web beacons hetzelfde zijn als elk ander content-verzoek dat de pagina omvat, kunt u deze niet uitzetten of weigeren. Ze kunnen echter wel inactief worden gemaakt, hetzij door de keuze om cookies uit te zetten, hetzij door de instelling voor cookies in uw browser te wijzigen.

Het is derden niet toegestaan om web beacons op de site van Creativeskills.be te gebruiken.

Het updaten of verwijderen van uw gegevens

U kunt op elk moment uw profielgegevens of cv bekijken, aanpassen, updaten of wijzigen. Daarvoor hoeft u alleen maar in te loggen, naar uw portfolio of cv te gaan, uw accountgegevens of cv te bekijken en, als u dit wenst, te bewerken met de aangeboden keuzes. U kunt via dezelfde methode ook uw cv verwijderen.

Wanneer u uw profielgegevens op enig moment wilt verwijderen, kan u dat online aanvragen door in te loggen en de link 'sluit account' aan te klikken in het controle paneel. U zult een e-mail ontvangen ter bevestiging dat uw gegevens verwijderd zijn.

Wanneer u uw instemming met onze Privacyverklaring wilt intrekken, neem dan contact op met ons via het feedbackformulier. Wij maken u er wel op attent dat wanneer u uw instemming intrekt, u de betreffende diensten misschien niet meer zult kunnen gebruiken en uw profielgegevens zullen worden verwijderd.

Wanneer u ervoor gekozen had om nieuwsbrieven, commerciële e-mails of andere mededelingen van Creativeskills.be of derden te ontvangen toen u zich registreerde bij Creativeskills.be, maar later van gedachten verandert, kunt u zich uitschrijven door op 'Wijzig Inschrijvingen' te klikken in het controlepaneel. Wanneer u er eerder voor gekozen had om zulke mededelingen niet te ontvangen kunt u zich later alsnog hiervoor opgeven door uw profiel aan te passen.

U kunt toegang krijgen tot al uw persoonsgegevens die door Creativeskills.be opgeslagen en verwerkt worden en u kunt deze gegevens corrigeren, updaten of verwijderen door contact met ons op te nemen via het feedbackformulier.

Aangezien wij van mening zijn dat uw carrière een levenslang proces is bewaren wij alle gegevens die wij over u verzamelen om uw herhaalde gebruik bij ons efficiënter, praktischer en relevanter te maken tot het moment waarop u uw persoonsgegevens wijzigt of verwijdert zoals hierboven uiteengezet. Als u een werkzoekende bent en gedurende 12 maanden niet hebt ingelogd op de website maken wij uw cv automatisch niet-opvraagbaar. Natuurlijk kunt u uw profiel en cv op elk moment corrigeren of updaten. U kunt ook op elk moment uw cv verwijderen uit onze online database of uw account sluiten. Wanneer u dit doet, zullen wij alle kopieën van uw cv of profielgegevens verwijderen.

Invoeren van gegevens in openbare rubrieken van de Creativeskills.be website

Alle opmerkingen, suggesties of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Creativeskills.be bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Creativeskills.be wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Creativeskills.be mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken. U stemt ermee in dat Creativeskills.be de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Verklaring over het gebruik van Cookies

Creativeskills.be gebruikt "cookies" om uw online-ervaring en tijd online persoonlijker te maken en er het maximale uit te halen. Een cookie is een tekstbestand dat ofwel tijdelijk in het geheugen van uw computer wordt opgeslagen (een "sessie"cookie) ofwel op uw harde schijf wordt geplaatst (een "permanente" cookie) door een webpagina-server. Cookies worden niet gebruikt om programma's uit te voeren of virussen in uw computer te brengen. Cookies zijn uniek aan u toegewezen en kunnen uitsluitend worden gelezen door een webserver in het domein dat het cookie aan u heeft toegezonden.

Een van de voornaamste doelen van cookies is om het gebruiksgemak te bevorderen om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is de webserver mede te delen dat u terug bent op een specifieke pagina. Wanneer u terugkeert naar de Creativeskills.be site, stellen cookies ons in staat om de gegevens die u eerder hebt verstrekt terug te vinden, zodat u gemakkelijk de voorzieningen die u hebt ingesteld kunt gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer u pagina's van Creativeskills.be persoonlijk maakt of u registreert voor diensten, helpt een cookie ons om uw specifieke gegevens terug te vinden (zoals gebruikersnaam, wachtwoord en voorkeuren).

Wij gebruiken voornamelijk "sessie"cookies die niet op uw harde schijf worden opgeslagen. Sessiecookies verlopen na drie uren inactiviteit of wanneer u uw browser afsluit. Door ons gebruik van cookies kunnen wij snellere en preciezere resultaten leveren en een meer persoonsgebonden site-ervaring.

Wij gebruiken "permanente" cookies voornamelijk om ervoor te zorgen dat u niet steeds uw e-mail adres moet opgeven bij het inloggen, en om uw site-ervaring persoonlijker te maken en u tijd te besparen. "Permanente" cookies stellen ons in staat te herkennen of u hebt deelgenomen aan een opiniepeiling of een advertentie of mededeling op de site gezien hebt, zodat wij u die niet nog eens laten zien. De "permanente" cookies die wij gebruiken blijven achter op uw computer nadat u onze site hebt bezocht en verlopen 90 dagen na uw laatste bezoek.

Bovendien kunnen derden-adverteerders op de website "cookies" gebruiken. Creativeskills.be heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de praktijken van deze derden-adverteerders. Creativeskills.be raadt u aan om de beleidsregels van deze adverteerders in te zien.

Links naar externe sites

De Creativeskills.be website bevat links naar andere websites waarover wij geen zeggenschap hebben. Creativeskills.be is niet verantwoordelijk voor het beleid of de praktijk op het gebied van privacy van andere websites waarnaar u doorlinkt vanaf deze site. Wij raden u aan om het privacybeleid van die andere websites te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen. Deze Privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de gegevens die wij op deze website verzamelen en is niet van toepassing op gegevens die wij op enige andere wijze verzamelen.

Wijzigingen in de Privacyverklaring

Indien wij besluiten om de inhoud van onze Privacyverklaring te wijzigen zullen wij deze wijzigingen door middel van een prominente aankondiging op onze website plaatsen, zodat u altijd kunt weten welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gegevens kunnen gebruiken, en aan wie wij ze zullen openbaren. Mocht u op enig moment vragen of zorgen hebben over deze Privacyverklaring, aarzel dan niet ons te contacteren via het contactformulier.