Digitale Campaigner
bij Groen in Anderlecht

Groen Groen is een Vlaamse ecologische politieke partij. De partij zetelt in meerderheden van tal van Vlaamse steden en gemeenten en in het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. De partij zet zich in voor een duurzame economie en jobs, meer rechtvaardigheid, armoedebestrijding en een beter leefmilieu. De partij wordt geprezen voor haar sterke politieke werk.

symbol_online-marketing3.svg

Groen zoekt Digital Campaigner – Contract onbepaalde duur – 100%.

We bereiken meer mensen dan ooit, maar die groei kunnen we nog beter verzilveren. Als digital campaigner verfijn je onze doelgroepen, activeer je hen en bind je hen aan Groen.

De digitale wereld kent voor jou geen geheimen. Als digital native vertaal je samen met het team politieke en maatschappelijk belangrijke boodschappen naar toegankelijke content voor Facebook, Instagram en twitter. Je kan zelf ook aan de slag met content zoals visuals en video’s.

Naast het creatieve ben je thuis in data, conversie en journeys. Je verzamelt informatie over onze doelgroep en adviseert ons bij onze (digitale) communicatiestrategie. Je vergroot ons bereik en activeert meer mensen voor Groen: als campaigner, als sympathisant, als lid of als vrijwilliger. Je brengt het traject dat zij doorlopen in kaart en optimaliseert de (communicatie)processen.

De digital campaigner heeft zijn vaste stek bij de communicatiedienst. Je rapporteert aan de directeur communicatie en werkt nauw samen met alle teamleden. Bij Groen zijn we een hechte ploeg, dus we verwachten dat je je mee inzet voor de werking van de partij, zowel tijdens als buiten de campagne.

Ben je klaar om onze campagneheld(in) te worden?

Gelieve te solliciteren met in het onderwerp van je mail: 201809- Naam Voornaam – Digital Campaigner (via Creativeskills.be)

Indien je voor meerdere functies kandidaat bent, gelieve per vacature een aparte mail te sturen. Gelieve te solliciteren volgens de gevraagde procedure om in aanmerking te komen.

Graag CV en motivatiebrief insturen vóór 20/8/2018 om 12 u per e-mail.

Online proeven en gesprekken worden gepland eind augustus.

Voor meer informatie over verloning en inhoud kan u contact opnemen met onze directeur communicatie [email protected]

Functieprofiel

1. Doel van de functie

 • Uitvoeren van de digitale strategie, rekening houdend met de laatste digitale evoluties.
 • Mee ontwikkelen en uitrollen van strategische plannen en digitale communicatie.
 • Online bereik vergroten, engageren van geïnteresseerden en verschillende doelgroepen, en activeren in online en offline actie.
 • Spotten van opportuniteiten en creatief vertalen naar een heldere boodschap.
 • Mee uitwerken van content en community management van de nationale digitale kanalen van Groen.
 • Uitwerken online advertising strategie.

2. Verantwoordelijkheidsgebieden

2.1. Engageren en activeren

 • Online bereik vergroten en omzetten naar online en offline actie via waaier aan acties.
 • Optimaal inzetten van verschillende communicatiekanalen voor verschillende doelgroepen (e-mail, Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, Snapchat).
 • Permanent uitwerken, testen en bijsturen van call to actions (cta’s) met als doel zo groot mogelijke activeringsgraad.
 • Uitwerken en opvolgen van e-mailjourneys
 • Analyse van cta’s en data via verschillende tools en bijsturen van strategieën.
 • Aan de hand van cta’s mensen toeleiden naar lidmaatschap, vrijwilligerswerk, nieuwsbrieven, mailings, enz.
 • Uitwerken direct mailings gericht op doelgroepen; identificeren van opportuniteiten om het politieke verhaal van Groen uit te dragen.

2.2. CRM en datagedreven campagne

 • Adviseren met betrekking tot CRM-strategie en mee uitbouwen van een datagedreven campagne.
 • Digitale campagnelijn mee uitzetten bij thematische - en verkiezingscampagnes met focus op verzamelen en strategisch inzetten van data.
 • Uitdenken van crowdsourcing campagne

Uitvoeren van digitale strategie

 • Vertalen van organisatiedoelstellingen, rekening houdend met de laatste digitale evoluties
 • Een gefundeerde match maken tussen web, e-mail, mobile, sociale media en offline kanalen
 • Intern draagvlak creëren voor je ideeën en je conclusies door je creatieve aanpak, enthousiasme en gedegen ervaring
 • Dagdagelijkse communicatie via sociale media verzorgen

Online advertising

 • Uitwerken van online advertising strategie en e-mailmarketing Nationaal werk
 • Je werkt samen met de andere medewerkers van de partij aan de concrete ondersteuning van en mobilisering voor grotere campagnemomenten en partijactiviteiten en brengt de projecten van de partij samen met collega's en vrijwilligers tot een goed einde.
 • Je vangt problemen bij collega's mee op.
 • Je schakelt je in, in de werking van Groen.

3. Competenties en vaardigheden

Informatica

 • Office-pakketten: goed
 • Kennis van contentmanagement-systemen en -ontwikkelingen: geavanceerd
 • Online marketing (SEO, e-mailmarketing, content marketing): geavanceerd
 • Digital analytics tools: goed
 • Facebook ads & insights: geavanceerd

Vaardigheden

 • Engels: goed
 • Administratieve vaardigheden: goed
 • Klantgerichtheid: geavanceerd
 • Middelenbeheer: goed
 • Leren: geavanceerd
 • Informatieverwerking: goed
 • Flexibiliteit: geavanceerd
 • Inzet: goed
 • Planning en evaluatie: goed
 • Schriftelijke communicatie: geavanceerd
 • Mondelinge communicatie: goed
 • Luisteren: goed
 • Teamwerk: goed
 • Redeneervermogen: goed
 • Creatief denken: geavanceerd
 • Lezen en begrijpen: geavanceerd

4. Functievereisten

 • Diploma hoger onderwijs, bij voorkeur digitale strategie en/of strategische communicatie, of gelijkgesteld door ervaring
 • Ervaring in conversie 5. Praktische informatie

Contract onbepaalde duur 100%
Standplaats: Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Anderlecht
Verloning: Universitair verloning, hospitalisatieverzekering, gratis woonwerk verkeer
Groen streeft ernaar dat haar personeelsbestand een afspiegeling is van de diversiteit in de samenleving.

Vermeld Creativeskills.be als referentie bij je sollicitatie in het subject of je begeleidende brief.

of deel via 
Het dichtstbijzijnde treinstation Brussel-Zuid/Bruxelles-Midi ligt op 0,44 km van Groen  
symbol_newsletter2

Ontvang wekelijks de allerlaatste vacatures per e-mail