Dataconservator
bij Vlaamse Kunstcollectie in hartje Gent

Vlaamse Kunstcollectie vzw (VKC) is door de Vlaamse overheid erkend als dienstverlenende organisatie binnen het cultureel erfgoeddecreet. Het vult de rol 'beeld- en databeheer in musea' in en biedt op die manier diensten aan de Vlaamse musea. Tot de partners van de Vlaamse Kunstcollectie horen musea als het KMSKA, het MSK, de Musea Brugge, Mu.ZEE, M Leuven, ... Over de organisatie kun je meer lezen op www.vlaamsekunstcollectie.com

symbol_project-management
 • Gent
 • Werkplek: flexibel
 • Ervaringsniveau: medior

Met het oog op de het verdiepen en verbreden van haar werkzaamheden ten aanzien van de Vlaamse musea zoekt de VKC een Dataconservator/Consulent Databeleid(1VTE) voor onmiddellijke indiensttreding.

Als Dataconservator/Consulent Databeleid ben je mede verantwoordelijk voor:

 • Het uitstippelen van een strategisch en operationeel beleid binnen de dienstverlenende rol, samen met de coördinator
 • De coördinatie van de taakstellingen, acties en projecten binnen het kader van de dienstverlenende rol
 • Het begeleiden en ondersteunen van de normalisering en standaardisering van de data in de registratiesystemen van de dienstenafnemende musea
 • Het begeleiden en ondersteunen van het geautomatiseerd ontsluiten van de gedigitaliseerde beelden en de metadata uit de registratiesystemen van de dienstenafnemende musea
 • Het ondersteunen en aanmoedigen van de opstart van interne en externe hergebruikprojecten door dienstenafnemende musea
 • Het onderhoud van de contacten tussen de Vlaamse Kunstcollectie, haar strategische partners en haar technische leveranciers

Je rollen en taken in de organisatie zijn de volgende:

 • Aansturen van het aanmaken en verrijken van data, de zorg voor en de bewaring van data
  • Ontwikkelen van beleid, richtlijnen en workflows met betrekking tot beheer van data, dataverrijking, crowdsourcing en social tagging
  • Toezicht op én aansturen van de toepassing van internationaal aanvaarde standaarden en best practices bij de registratie en uitwisseling van content door de musea en hun technische partners
  • Betrekken van museale medewerkers en andere stakeholders bij het opzetten van gemeenschappelijke projecten en initiatieven
 • De uitwisseling, de publicatie en het hergebruiken van data, zowel intern als extern
  • Het compileren, uitrollen en onderhouden van een open informatiesysteem, inclusief duurzame datahub, imagehub en arthub
  • Het begeleiden van de automatische data-uitwisseling met en tussen de collectieregistratiesystemen van de dienstenafnemende musea en andere externe databanken
  • De introductie van persistente identificatoren in registratiesystemen ten einde geregistreerde gegevens als Linked Data aan te bieden.
  • Het verrijken van geregistreerde gegevens, onder meer door het toevoegen van persistente identificatoren die linken naarstandaard authorities zoals Wikidata, RKD Artists, AAT,...
  • Het online beschikbaar maken van datasets van uiteenlopende aard (thematisch, overkoepelend, instellingsspecifiek, …)
  • Het implementeren van een eenduidig licentiesysteem dat heldere hergebruiksvoowaarden formuleert ten behoeve van hergebruikers
  • Het aggregeren en ter beschikking stellen van registratiegegevens voor externe portalen zoals Europeana, wikidata, wikimedia, cultuurnet (o.m. ifv ticketting), …
  • Het fungeren als aanspreekpunt voor museummedewerkers, ontwikkelaars en hergebruikers
 • Bijzondere werk- en aandachtspunten
  • Permanente aandacht bieden aan kansen tot aanvullende financiëring o.m. via projectsubsidies
  • Opbouwen van kennis van de auteursrechtenproblematiek en diverse licentiesystemen
  • Opbouwen van kennis en hands-on ervaring inzake de operationele inzet van het IIIF-framework in softwaretoepassingen.
  • Complementariteit en interactie nastreven met systemen van externe partners (VIAA-PACKED-Lukas, universiteitsbibliotheken, Archiefbank Vlaanderen, Vlaamse Erfgoedbibliotheek, de Vlaamse overheid, …)
  • Expertise inbrengen over CMS-systemen, storybooks, aanbestedingen en andere technische aspecten in functie van het digitaal ter beschikking stellen en hergebruik van museale content
  • Het opstellen van functionele en technische analyses en detecteren van behoeftes inzake specifieke museale processen
  • Opvolgen van gebruikersgroepen IIIF en Adlib (en eventueel TMS mocht er ook zoiets bestaan)
  • Actief deelnemen aan internationale masterclasses en conferenties
  • Participeren aan beleidsprojecten en -trajecten van diverse overheden
   • Europa: bijv. Europeana en Europeana Vlaanderen Overlegplatform
   • Vlaanderen: bijv. VIAA; projecten persistente identificatie, de centrale registratiebank (Erfgoed in zicht, Erfgoedplus, Brocade, MOVE-invulboek, …)

Diploma/vaardigheden/attitudes

 • Een passie voor culturele erfgoedcollecties en een oplossingsgerichte attitude voor digitale erfgoedprocessen is onontbeerlijk
 • Opleidingen en certificaten met betrekking tot IT-vaardigheden strekken tot aanbeveling, in het bijzonder master of postgraduaat informatie- en bibliotheekwetenschap, digital humanities, informatica, … of gelijkwaardig door een combinatie van training en ervaring
 • Kennis van en ervaring met praktijk en beleidin digitale collecties van musea of andere collectiebeherende organisaties (bv. digitale opslag, digitale preservering, data harvesting, persistente identificatie en open data) zijn een meerwaarde
 • Evenals technische kennis van en ervaring metcollectiebeheersystemen als Adlib, TMS en/of Collective Access, datamapping en datatransformatie
 • Ervaring en specifieke kennis van XML, de metadatastandaarden Spectrum, CDWA en LIDO, en de standaardterminologieën VIAF, RKDartists&, ODIS, TGN, GeoNames en AAT zijn een meerwaarde
 • Inzicht in het auteursrecht en de naburige rechten, alsook het portretrecht is aanbevolen
 • De vaardigheid om zowel schriftelijk als mondeling over complexe technische kwesties te communiceren met zowel personen die weinig als veel technische kennis hebben
 • Ervaring met aanbestedingsprocedures voor IT-infrastructuur, tools of diensten voor musea
 • Ervaring met de aanbesteding en ontwikkeling van websites, en meer bepaald met het maken van wireframesen storyboardsis aanbevolen
 • Ervaring met de aanbesteding en ontwikkeling van aggregatieplatformen en API’sis aanbevolen
 • Ervaring met het schrijven van subsidiedossiers
 • Ervaring met het ontwikkelen en geven van training en/of met het creëren van (online) handleidingen
 • Bekwaam om sterke werkrelaties uit te bouwen, om te kunnen optreden als voortrekker in partnerschappen en samenwerkingen en om zowel zelfstandig als in een samenwerking te werken
 • Bereidheid tot permanente bijscholing

Pluspunten

 • Specifieke kennis over Drupal en de webstandaardenHTML, PHP en Javascript zijn aanbevolen;
 • Specifieke kennis over bestaande DAM-systemen zoals bijvoorbeeld Memorix Maior is aanbevolen, evenals specifieke kennis over standaarden en goede praktijken voor het maken van raadplegingsbestanden;
 • Je hebt ervaring in Python, Ruby, PHP (Symfony) en/of Perl. OOP, REST, SQL, XML en JSON zijn geen onbekende begrippen voor jou. Je hebt kennis van Linux en OSX. Je bent vertrouwd met de werking van terminal tools.
 • Zelf een open source project onderhouden is een pluspunt.
 • Leergierigheid en enthousiasme stralen van je af.
 • Je hebt redactionele en communicatieve vaardigheden.

Vermeld Creativeskills.be als referentie bij je sollicitatie in het subject of je begeleidende brief.

of deel via 
Log in of registreer om afstand te berekenen.
symbol_newsletter2

Ontvang wekelijks de allerlaatste vacatures per e-mail