Geen proefperiode meer vanaf 2014

Credits: NoDaysOff
Credits: NoDaysOff

Als gevolg van het éénheidsstatuut – bekrachtigd door minister van Werk Monica De Coninck – verdwijnt vanaf 1 januari 2014 de proefperiode.

Wat is het nut van een proefperiode?

Een proefperiode is zowel voor de werkgever als de (nieuwe) werknemer nuttig om te toetsen in hoeverre beiden elkaar weten te vinden. Een nieuwe tewerkstelling brengt immers voor beide partijen heel wat onzekerheid teweeg. Tijdens de proefperiode krijg je snel duidelijkheid over de competenties van de werknemer, het aarden in de rol, de cultural fit, de klik met de collega’s enz. Het geeft bovenal inzicht in hoeverre beide partijen eerlijk tegenover elkaar zijn geweest tijdens de sollicitatieprocedure.

Is de proefperiode overbodig door kortere opzegtermijnen?

Volgens minister De Coninck is de proefperiode overbodig geworden aangezien het eenheidsstatuut impliceert dat vanaf 2014 kortere opzegtermijnen worden gehanteerd. Voor arbeiders en bedienden geldt voortaan dezelfde regeling, wat vooral voor eerstgenoemden een verbetering inhoudt. Vroeger konden arbeiders tijdens de proeftermijn zonder opzegtermijn/vergoeding op straat worden gezet. Voor bedienden lag dat anders: zij konden tijdens hun proeftijd op 1 week opzegtermijn rekenen.

Een bijkomend gevolg van de nieuwe regeling is dat het ontslagverbod tijdens de 1e maand van de tewerkstelling bij bedienden van het toneel verdwijnt. Bij arbeiders was dit van toepassing tijdens de 1e week van hun contract.

Voortaan progressieve opbouw van de nieuwe opzegtermijnen

In de nieuwe regelgeving hebben werknemers recht op 2 weken opzegtermijn indien het ontslag volgt gedurende het eerste kwartaal van de tewerkstelling. Nadien bouwt alles progressief op:

1ste kwartaal

2 weken

2de kwartaal

4 weken

3de kwartaal

6 weken

4de kwartaal

7 weken

5de kwartaal

8 weken

6de kwartaal

9 weken

7de kwartaal

10 weken

8ste kwartaal

11 weken

Van 2 jaar tot 3 jaar anciënniteit

12 weken

Van 3 jaar tot 4 jaar anciënniteit

13 weken

Van 4 jaar tot 5 jaar anciënniteit

15 weken

(Bron: Securex)

Uitzonderingen

  • Voor studenten en interimkrachten gelden de eerste 3 arbeidsdagen als proefperiode. Zij kunnen zonder opzegtermijn of – vergoeding ontslagen worden.
  • Proefperiodes die nog in 2013 aanvingen, blijven geldig tot hun einddatum.

Pro’s en contra’s

De nieuwe regeling maakte alvast de tongen los bij voor- en tegenstanders.

Pro’s:

  • De pleitbezorgers claimen dat het een stap vooruit is dat bedienden en arbeiders gelijkgesteld worden én tegelijkertijd goed beschermd blijven.
  • De werkgevers van hun kant kunnen het contract van de nieuwe krachten snel verbreken.

Contra’s:

  • Tegenstanders counteren dat het schrappen van de proefperiode ervoor kan zorgen dat  kansengroepen minder snel kansen krijgen.
  • Een werkgever die besluit het contract te verbreken dient daarenboven steeds het ontslag te motiveren, wat toch moeilijk lijkt als men zelfs die korte proefperiode niet meer in acht dient te nemen.
  • Een werknemer die ontslag neemt dient verplicht zijn opzegtermijn te respecteren, wat ook als een nadeel kan aanzien worden.

Wat vinden jullie hiervan?

Bronnen: De Standaard, Securex

Genoten van die artikel? Deel het met jouw netwerk!