10 dingen die een exceptionele baas onderscheiden van een gewone

Exceptionele bazen

Je hebt slechte bazen, goede bazen en exceptioneel goede bazen. Maar wat maakt nu net het verschil tussen hen? Dat laatste selecte groepje is niet gewoon goed in hun job, maar ze geven ook echt om hun bedrijf, hun klanten en vooral ook om hun werknemers. En dat tonen ze door de volgende 10 punten mee te geven aan elke werknemer:

1. Zelfstandigheid en onafhankelijkheid

Engagement en voldoening hangen grotendeels af van zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Want geef toe: geef jij ook niet net dat ietsje meer van jezelf in projecten waarvan jij de leiding hebt? Geef je werknemers dus verantwoordelijkheid in dat waar ze echt goed in zijn, en je zal zien dat ze tot dingen in staat zijn die je eerst niet voor mogelijk had geacht.

2. Duidelijke verwachtingen

Er is niets dat meer frustraties opwekt dan om afgerekend te worden op een taak die niet duidelijk was. Zorg er dus steeds voor dat iedereen duidelijk weet wat van hem of haar verwacht wordt, en communiceer duidelijk wanneer er veranderingen optreden. Als het dan toch even misgaat, is het belangrijk dat je als baas uitlegt wat er precies verkeerd is gegaan en wat je vanaf nu verwacht.

3. Betekenisvolle doelstellingen

Niet alle taken die je tijdens je job moet uitvoeren, zijn even interessant of uitdagend. Maar als je als werknemer weet welk doel er wordt bereikt door die taak uit te voeren, kan dat een prima motivatie opleveren. Want niemand werkt graag zomaar “om te werken”.

4. Gevoel van betekenis

Iedereen betekent graag iets voor zijn omgeving. Toon daarom aan waar je met het bedrijf en je klanten naartoe wil, en laat je werknemers voelen dat zij hier een heel grote rol in kunnen spelen. En waarom laat je hen niet meteen ook zelf enkele missies creëren?

5. Mogelijkheid om belangrijke input te geven

Je toegewijde werknemers lopen vaak over van de goede ideeën. Maak het hen daarom zo makkelijk mogelijk om die ideeën met jou te delen, en dat ook te blijven doen. Niet alle suggesties zullen even nuttig zijn, maar zorg er in die gevallen dan wel zeker voor dat je voldoende uitlegt waarom dat idee het niet zal halen.

6. Gevoel van verbondenheid

Iedereen gaat in eerste instantie natuurlijk werken om aan het einde van de maand zijn of haar loon in ontvangst te nemen, maar dat is niet de enige drijfveer. Werknemers willen ook met en voor collega’s werken die ze respecteren en waar ze naar opkijken, en die omgekeerd hetzelfde doen. Daarom is het als baas erg belangrijk om duidelijk te maken dat je niet alleen de werknemer apprecieert, maar ook de persoon die erachter zit.

7. Consistentie

Er is niets mis met een strikte en veeleisende baas te zijn, zolang je maar hetzelfde eist van iedereen. Iedere werknemer heeft een individuele aanpak nodig, maar het algemene plaatje moet voor iedereen hetzelfde zijn. En daarin speelt communicatie een belangrijke rol: want hoe meer je uitlegt wat je doet, hoe minder werknemers zullen denken dat ze oneerlijk behandeld werden.

8. Opbouwende kritiek onder vier ogen

Niemand is perfect, en van opbouwende kritiek kan je als werknemer alleen maar groeien. Als goede baas voorzie je je werknemers daar dan ook regelmatig van. Exceptionele bazen zorgen er daarenboven steeds voor dat die kritiek gegeven wordt onder vier ogen.

9. Publieke lof

Wanneer je echter iemand in de bloemetjes wil zetten, en ook dat hoor je als goede baas regelmatig te doen, mag dat zeker publiekelijk gebeuren. Zelfs al doen je werknemers niets meer dan wat gewoon van hen gevraagd werd, geef ze dan toch enkele lovende woorden. Want net die woorden kunnen de motivatie zijn om een tandje bij te steken.

10. Kans op een betere toekomst

Iedere werknemer moet de kans krijgen zich op te werken naar een hogere functie. En het is aan de exceptionele bazen om hen voor die nieuwe functie klaar te stomen, ook al ligt die functie niet meer in hun eigen bedrijf. Zo toon je aan dat je niet alleen bezig bent met de toekomst van je bedrijf, maar ook met die van je werknemers.

Bron: Inc.com

Genoten van die artikel? Deel het met jouw netwerk!