Product Designer
bij Soil Capital in Perwez

Soil Capital is een missiegedreven bedrijf met een lange expertise in regeneratieve landbouw en koolstofarme transitie van landbouwsystemen. Soil Capital is internationaal actief en heeft de ambitie om boeren te begeleiden bij de overgang van één miljoen hectare naar meer winstgevende en regeneratieve landbouw tegen 2025. We hebben Europa's eerste gecertificeerde betalingsprogramma voor koolstof voor boeren ontwikkeld, genaamd Soil Capital Carbon. Het stelt boeren in staat om elk jaar hun koolstofvoetafdruk te meten en te certificeren, terwijl hun verminderde koolstofuitstoot en/of verhoogde koolstofopslag in de bodem op de koolstofmarkten wordt gewaardeerd. Landbouw- en voedingsbedrijven gebruiken Soil Capital Carbon als een transitie-instrument om hun boeren te betrekken bij een gecertificeerde koolstofarme aanpak en nieuwe waardekansen te creëren door de ontwikkeling van gecertificeerde koolstofarme waardeketens. Soil Capital Carbon wordt ondersteund door mySoilCapital, een portaal voor boeren en partners dat gegevens verzamelt, verwerkt en levert, zodat boeren en partners een betere regeneratieve en koolstofarme landbouw kunnen implementeren.

symbol_information-architecture1
 • Perwez
 • Werkplek: flexibel
 • Ervaringsniveau: medior

Are you eager to bring your talents to a fast growing startup and help farmers store CO2 by transitioning towards regenerative agriculture?

We are looking for someone curious, impact driven and passionate about building enjoyable and reliable interfaces to make complex data management a piece of cake.

Soil Capital is a mission-driven company with long expertise in regenerative agriculture and low-carbon transition of agricultural systems. Operating internationally, Soil Capital's ambition is to accompany farmers in the transition of one million hectares to more profitable and regenerative agriculture by 2025.

We have developed Europe's first certified carbon payment programme for farmers, called Soil Capital Carbon. It allows farmers to measure and certify their carbon footprint each year, while valuing their reduced carbon emissions and/or increased soil carbon storage on the carbon markets. Agricultural and food companies use Soil Capital Carbon as a transition tool to engage their farmers in a certified low-carbon approach and build new value opportunities through the development of certified low-carbon value chains.

Soil Capital Carbon is supported by mySoilCapital, a farmer and partner portal that collects, processes and delivers data so that farmers and partners can implement better regenerative and low carbon agriculture.

Characteristics of the role

 • Role: Product Designer (First internal designer to join the team)
 • Type of contract: permanent
 • Context: growth of the company
 • Location: Europe (with occasional travel to the headquarters in Perwez, Belgium)

Your role and responsibilities

 • Set up, enrich and maintain a functional design system that can easily be used by Product Managers and Developers is mandatory.
 • Oversee the interface designs across our user journey both for farmers and corporate partners.
 • Partner with Product Managers (2) to enrich product discoveries with ergonomic design solutions and user research.
 • Gain a deep understanding of our user's profile to propose out-of-the box design solutions.
 • Ensure consistency with product marketing.
 • Gel with the team.

What about you?

 • You have a strong interest in Soil Capital's environmental and social mission.
 • You define yourself as entrepreneurial and out-of-the-box thinking is what you do.
 • You are able to work independently while being a great team player.
 • Curiosity is your second nature.
 • You have 2 to 3 years of experience in user Product design, B2B experience is a plus.
 • You speak French and English at a professional level (France is our biggest market to date)
 • You master Figma, experience with Storybook is a real plus.
 • You work with agile tools and processes.

Is this you? Send us your application here   

Vermeld Creativeskills.be als referentie bij je sollicitatie in het subject of je begeleidende brief.

of deel via 
Log in of registreer om afstand te berekenen.
symbol_newsletter2

Ontvang wekelijks de allerlaatste vacatures per e-mail