Stafmedewerker Communicatie
bij Vzw Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur in hartje Gent

Het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur is een nieuwe organisatie die als doel heeft individuen, organisaties en besturen uit Vlaanderen en Brussel te ondersteunen bij hun praktijkontwikkeling, subsidieaanvragen en beleidsvisie rond bovenlokale cultuur. De organisatie vindt haar oorsprong in het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking en zal de ontwikkelingen van het lokale en bovenlokale culturele veld stimuleren.

symbol_project-management

Het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur is op zoek naar een stafmedewerker communicatie (m/v/x) die instaat voor de interne en externe communicatiestrategie van het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur. In nauwe samenwerking met het team en een (aan te stellen) externe partner bepaal, implementeer, actualiseer en verdiep je de strategie op maat van de werking en de doelgroepen van het steunpunt. Je vertaalt de opdracht, missie en strategie in een verhaal voor de doelgroepen en houdt de beeldvorming over de organisatie en haar unieke werkveld positief en actueel. Je hebt ervaring.

Takenpakket

 • Je ontwikkelt een naam, logo en huisstijl ism externe partner; die moet operationeel zijn op uiterlijk 15 september 2019
 • Je ontwikkelt de website en bijhorende functionaliteiten in functie van de te ontwikkelen dienstverlening (eventueel i.s.m. een externe partner)
 • Je zorgt voor opstart social media & andere digitale communicatiemiddelen (nieuwsbrief, CRM....)
 • In nauw overleg met het team bepaal je de doelgroepen en werk je een communicatiestrategie per doelgroep uit
 • Je staat in voor de promotie van de organisatie, haar diensten en evenementen
 • Je herwerkt en vertaalt complexe info (vb. thema’s, onderzoek) tot een duidelijke boodschap, op maat van de doelgroep. Je werkt hiervoor in nauw overleg met de kennisbeheerder binnen de organisatie.
 • Je visualiseert content en zorgt voor eenvoudige grafische opmaak (uitnodigingen, folder..)
 • Je voert de communicatiestrategie uit (opmaak nieuwsbrieven, onderhoud website en sociale media, opstart mediacampagne…)
 • Je speelt communicatief in op actualiteit en initiatieven in de samenleving (o.m. contacten leggen, lezersbrieven, mediacontacten, …) en zorgt voor agendasetting rond bovenlokale cultuur bij overheid, media, partners
 • Je zorgt voor redactie of eindredactie van teksten in verschillende schrijfstijlen (zakelijk, wervend, informatief, …).
 • Je volgt drukwerk op van A tot Z
 • Je staat in voor data analyse om het communicatiebeleid te verbeteren en bij te sturen (google analytics, Search Engine Optimalisation).
 • Je bent aanspreekpunt en verantwoordelijke voor GDPR-beleid binnen de organisatie

Profiel

 • Je bent vertrouwd met de culturele sector en/of (boven)lokaal cultuurbeleid
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het uitdenken van communicatiestrategieën en -campagnes
 • Je hebt kennis van digitale en grafische programma’s en toepassingen en ervaring met grafische opmaak
 • Je bent “digital minded” en vertrouwd met de laatste evoluties, trends en mogelijkheden inzake website ontwikkelingen, social media en online communicatie.
 • Je kan bij voorkeur werken in een CMS voor websites
 • Je ziet uitdaging in het maken van een nieuw verhaal
 • Je blinkt uit in heldere communicatie en bent fan van een correcte spelling
 • Je bent goed in het verwoorden en visualiseren van content om duidelijke boodschappen over te brengen.
 • Je bouwt vlot een breed netwerk uit
 • Je werkt planmatig, proactief, creatief en stressbestendig
 • Je bent een sterke teamplayer, werkt graag samen met collega’s en kan tegelijk autonoom werken.

Aanbod

We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur, verloning en verlofregeling volgens PC329.01, loonschaal L1. Relevante anciënniteit kan meegenomen worden. Terugbetaling woon-werkverkeer.

Een 4/5de invulling van de functie is bespreekbaar. We mikken op een snelle indiensttreding.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

Sollicitatieprocedure

Stel je kandidaat door je CV en een motivatiebrief te bezorgen per e-mail, ten laatste op 25 maart.

Een eerste selectie van kandidaten wordt gemaakt op basis van CV en motivatie. De tweede selectieronde bestaat uit een schriftelijke thuisopdracht. De uiteindelijke sollicitatiegesprekken zullen vermoedelijk plaatsvinden in de tweede helft van april.

Vermeld Creativeskills.be als referentie bij je sollicitatie in het subject of je begeleidende brief.

of deel via 
Log in of registreer om afstand te berekenen.
symbol_newsletter2

Ontvang wekelijks de allerlaatste vacatures per e-mail