Coördinator Communicatie
bij ACV-CSC METEA in Brussel

ACV-CSC METEA ACV-CSC METEA is een industrievakbond die resoluut de uitdagingen van vandaag en morgen in de ogen kijkt. Hij doet dit vanuit een onwrikbaar geloof in en respect voor het belang van het werk dat zijn 180.000 leden en hun collega’s dag in dag uit verrichten in de metaal- en textielbedrijven in België. ACV-CSC METEA denkt na over de industrie van morgen en zoekt mee antwoorden op vragen als: hoe kunnen we verankerde werkgelegenheid en werkbaar werk creëren in een sector die gekenmerkt wordt door robotisering en globalisering? Wat kunnen we concreet betekenen voor onze leden en hun collega’s op de (vaak onzachte) werkvloer? ACV-CSC METEA kan hiervoor rekenen op de dagdagelijkse inzet van 150 medewerkers en 8.000 militanten.

symbol_online-marketing3.svg

Om onze syndicale werking verder uit te bouwen zoekt ACV-CSC METEA een Communicatiestrateeg gespecialiseerd in digital storytelling.

ACV-CSC METEA is een industrievakbond die resoluut de uitdagingen van vandaag en morgen in de ogen kijkt. Hij doet dit vanuit een onwrikbaar geloof in en respect voor het belang van het werk dat zijn 180.000 leden en hun collega’s dag in dag uit verrichten in de metaal- en textielbedrijven in België. ACV-CSC METEA denkt na over de industrie van morgen en zoekt mee antwoorden op vragen als: hoe kunnen we verankerde werkgelegenheid en werkbaar werk creëren in een sector die gekenmerkt wordt door robotisering en globalisering? Wat kunnen we concreet betekenen voor onze leden en hun collega’s op de (vaak onzachte) werkvloer? ACV-CSC METEA kan hiervoor rekenen op de dagdagelijkse inzet van 150 medewerkers en 8.000 militanten.

ACV-CSC METEA zoekt een creatieve communicatiestrateeg die gespecialiseerd is in “digital storytelling”. Iemand die vanuit een oprecht engagement, zowel binnen als buiten de organisatie, respect en draagvlak weet te creëren voor de ambities van een dynamische industrievakbond.

Het gaat om een nieuwe functie, wat meteen aangeeft dat ACV-CSC METEA hoog wil inzetten op zijn externe en interne communicatie.

Functiebeschrijving

 • Jij bent de initiator en behoeder van de globale externe communicatiestrategie van ACV-CSC METEA. Dat betekent dat je ambitieus en creatief durft te zijn in het bedenken van communicatie-ambities voor ACV-CSC METEA. Je kan deze ambities planmatig vertalen in een doordachte communicatiestrategie die tegelijk ook ruimte laat voor het onverwachte en voor het experiment.
 • Je weet daarbij ACV-CSC METEA in zijn diepste DNA te vatten. Je hebt een neus om uit dat DNA samen met je collega’s boeiende verhalen te capteren die bijdragen tot een grotere bekendheid van ACV-CSC METEA en die tegelijkertijd leiden tot een groeiend respect en goodwill, engagement en fierheid ACV-CSC METEA. M.a.w. storytelling zit je in het bloed, zowel op strategisch als op creatief vlak.
 •  Je erkent het belang van de sociale media en je hebt er bijzondere feeling en interesse voor. Je kan aantonen dat je er een ervaren gebruiker van bent.
 • Je bent vertrouwd met ander digitaal media-arsenaal zoals websites, blogs, vlogs, e-letters, digitale campagnes, smartphone als communicatie-instrument en weet al deze kanalen strategisch en complementair te gebruiken: niet alleen t.o.v. elkaar, maar ook t.o.v. de offline kanalen.
 • Je zorgt er voor dat het verhaal van ACV-CSC METEA ook voldoende weerklank krijgt in de ‘reguliere’ pers. Je bent in staat om snel een artikel te schrijven of een persconferentie te organiseren, zowel op crisismomenten als in nieuwsluwe periodes. Je bouwt m.a.w. een uitstekend netwerk van journalisten op zowel bij de Nederlandstalige als bij de Franstalige pers.
 • Je strategische focus ligt zowel op de externe als op de interne communicatie. Je operationele focus spitst zich in de eerste plaats toe op digitale externe communicatie en op netwerking.
 • Bij ACV-CSC METEA hechten we veel belang aan teamwork en draagvlak, ook dat behoort tot ons DNA. In jouw job vertaalt zich dat in het creëren van engagement en draagvlak voor de communicatie-ambities en -strategieën die je voorstelt.
  • Concreet vorm je samen met drie collega’s de kern van de centrale communicatiewerking van ACV-CSC METEA. Je bent een coach die het team coördineert en motiveert.
  • Communicatie zit uiteraard ‘overal’ in onze vakbond: ook voor die ‘lokale communicatoren’ ben jij, samen met je collega’s, een steun en toeverlaat.
  • Je maakt deel uit van de Studie- en Vormingsdienst en je werkt nauw samen met de leiding van ACV-CSC METEA.

Context

 • Je standplaats is op de nationale zetel te Laken, maar je hebt dienstverplaatsingen over het hele Belgische grondgebied.
 • ACV-CSC METEA is een Belgische, nationaal gestructureerde vakbond. De job vereist dus een heel grondige kennis van het Frans en Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk!
 • Je werkt samen met alle deelorganisaties van de ACV-familie, zowel op nationaal als op regionaal vlak.

Wij bieden

 • Een contract voor onbepaalde duur en een salarispakket conform de gepaste loongroep (met inbegrip van een groepsverzekering, een hospitalisatieverzekering, talrijke extralegale voordelen …).
 • Door de aard van je job zal je je heel vaak moeten verplaatsen. Daarvoor krijgt je een bedrijfswagen ter beschikking.
 • Je werkt in een nationaal gestructureerde en sociaal geëngageerde waardenorganisatie.
 • Je coördineert een team.
 • Je bent creatief en vernieuwend waardoor je erin slaagt de communicatie van onze organisatie te verbeteren.
 • Je krijgt mogelijkheden om je competenties en vaardigheden aan te scherpen via vorming en opleiding.

Samengevat: we bieden je een zéér interessante communicatiefunctie waarin je wordt uitgedaagd om zowel je sociale skills, je strategische skills, je storytelling skills en je digitale skills volledig aan te wenden! En dit in een omgeving waar nog heel wat ruimte is om nieuwe dingen te ontwikkelen.

Vermeld Creativeskills.be als referentie bij je sollicitatie in het subject of je begeleidende brief.

of deel via 
Het dichtstbijzijnde treinstation Schaarbeek/Schaerbeek ligt op 1,16 km van ACV-CSC METEA  

Meer vacatures bij ACV-CSC METEA

Coordinateur Communication chez ACV-CSC METEA en Brussel

Pour continuer à développer son action syndicale, ACV-CSC METEA cherche un Stratège en communication spécialisé en storytelling digital. ACV-CSC METEA est un syndicat industriel qui affronte résolument les défis d’aujourd’hui et de demain …

symbol_newsletter2

Ontvang wekelijks de allerlaatste vacatures per e-mail