Freelance Inhoudelijk Medewerker
bij Architecture Workroom Brussels in hartje Brussel

Architecture Workroom Brussels (AW) is een culturele denk-en-doe-tank voor innovatie binnen de architectuur en stedenbouw. AW maakt als initiator, mediator en platform de ruimte en condities voor vernieuwende architectuur en voor ontwerpend onderzoek. AW bestaat uit een team van tien architect-onderzoekers en wordt geleid door drie partners. De langere strategische werklijnen van AW richten zich onder meer op visionaire woningbouw, productieve landschappen, zorgzame buurten en de productieve stad. Als platform voor ontwerpend onderzoek en kennisdeling draagt AW bij aan het brede maatschappelijke debat, aan de professionele praktijk en kennisontwikkeling, en aan de vernieuwing van stadsontwikkeling en beleid. Brussel, kleine kosmopoliet en hoofdstad van Europa, is voor AW de ideale uitvalsbasis - en ook laboratorium - om bij te dragen tot het (inter)nationale debat over de vormgeving van de verstedelijkende wereld waarin we leven.

symbol_architectuur

Architecture Workroom (AW) wil haar team versterken met een inhoudelijk medewerker, in het kader van meerdere lopende projecten. Je zal deel uitmaken van een dynamisch en geëngageerd team van architecten en onderzoekers. Je zal ondersteuning bieden bij het aansturen, inhoudelijk begeleiden en uitvoeren van één of meerdere projecten binnen AW.

Functieomschrijving

De inhoudelijke medewerker:

 • zal mee de inhoud ontwikkelen van de projecten
  die AW wenst uit te voeren. Dat gaat van de inhoudelijke uitwerking van Projectateliers, over overheidsopdrachten, culturele producties, tot andere activiteiten.
 • zal mee de projectdefinitie, de inhoudelijke lijnen,
  de procesopzet, en het ontwerpend onderzoek ontwikkelen, en daarbij ook telkens de ambities en de voortgang van het proces bewaken. Dit in afstemming met de teamleider en/of de betrokken partner(s).
 • verdiept zich in het actuele stedenbouwkundige debat, documenteert en inventariseert het discours en ‘best practices’ in binnen- en buitenland.
 • coördineert trajecten van prospectief ontwerpend onderzoek en verzorgt de organisatie en de praktische uitwerking van de acties.
 • onderhoudt de contacten met de partners van AW en de betrokken architecten, onderzoekers, experten en andere partijen.
 • analyseert en synthetiseert het geleverde werk, en communiceert met professionelen, overheden en de pers.
 • volgt het budget, planning en administratie van de projecten op en rapporteert regelmatig aan de partners over de behaalde resultaten.

Profiel

Wij zoeken gemotiveerde, enthousiaste en talentvolle kandidaten.

 • houder van een Master diploma in de architectuur, stedenbouw, ruimtelijke planning of vergelijkbaar;
 • gedreven door betrokkenheid bij maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken, met name in relatie tot klimaatverandering en verstedelijking, en bereid om de complexiteit daarvan als uitgangspunt te nemen;
 • een van nature onderzoekende en analyserende houding;
 • in staat om complexe vraagstukken op een gestructureerde manier te benaderen, te synthetiseren en te vertalen naar werkprocessen;
 • in staat om zelfstandig projecten te leiden en de organisatorische en productionele werkzaamheden die daaruit voortkomen proactief uit te (laten) voeren;
 • in staat om binnen een internationaal en multidisciplinair (inhoud, productie) team te opereren;
 • (ervaring en) talent op vlak van ontwerp en/of implementatie van stedenbouwkundige projecten;
 • interesse in cultuurproductie (de organisatie van tentoonstellingen, publieke evenementen, het maken van boeken, etc.);
 • een visie en kennis over theorie, praktijk en actualiteit van de architectuur en stedenbouw
 • in staat om onder druk en resultaatgericht te kunnen werken;
 • geen nine-to-fiver, bereid om met flexibele werktijden om te gaan;
 • heeft een vlotte pen, en uitstekende beheersing van de Nederlandse, Franse en/of Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
 • kennis van basissoftware pakketten, CAD en GIS software.

Wij bieden een samenwerking op freelance basis voor onbepaalde tijd. Het honorarium en de arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie, passend voor een kleine culturele organisatie en afhankelijk van kwalificaties en ervaring.

Geïnteresseerd?

Stuur dan je gemotiveerde sollicitatiebrief en CV inclusief eventuele portfolio ten laatste op 5 februari 2019, per e-mail.

Vermeld Creativeskills.be als referentie bij je sollicitatie in het subject of je begeleidende brief.

of deel via 
  Het dichtstbijzijnde treinstation Brussel-Luxemburg/Bruxelles-Luxembourg ligt op 0,60 km van Architecture Workroom Brussels  

Meer vacatures bij Architecture Workroom Brussels

Werkstudent Website Management bij Architecture Workroom Brussels in Brussel

Architecture Workroom (AW) is op zoek naar een enthousiaste werkstudent ter voorbereiding van het nieuwe webplatform van Architecture Workroom Brussels. Functieomschrijving De werkstudent website management: ondersteunt bij het beheer en de actualisering …

symbol_newsletter2

Ontvang wekelijks de allerlaatste vacatures per e-mail