Cohezio vzw, is één van de grootste Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk in België, die professionele bijstand biedt bij de verwezenlijking van het veiligheids- en welzijnsbeleid van werkgevers door te waken over de gezondheid van hun werknemers en hen te helpen met het beheer van de risico’s in hun onderneming. Hiervoor schakelen wij specialisten in uit de 5 domeinen van de wet op het welzijn. Deze domeinen zijn: arbeidsveiligheid, gezondheid, ergonomie, arbeidshygiëne en psychosociale aspecten van het werk.

 • 13e maand
 • Arbeids­ongeschiktheids­verzekering
 • Bedrijfs­parking
 • Bedrijfsfiets
 • Betaalde overuren
 • Extra betaalde vakantie
 • Flexibele werktijden
 • Gewaarborgd inkomen
 • Hospitalisatie­verzekering
 • Internet­abonnement
 • Laptop
 • Levens­verzekering
 • Maaltijd­cheques
 • Mobiele telefoon
 • Opleidingen & trainingen
 • Telefoon­abonnement
 • Thuiswerken
 • Werknemers­korting
 • Woon-werk­vergoeding

 

  Log in of registreer om afstand te berekenen.